Members(2023)


Professor

Assistant Professor

 • Miki Kaneko [kaneko]
 • Taiki Shigematsu [shigematsu]

Specially Appointed Researcher

 • Naoko Evans [evans]
 • Ivan Seleznov [ivan.seleznov]

Guest emeritus professor

 • Kuniharu Kishida (Emeritus Professor of Gifu University)
 • Teruki Yokoyama (Osaka University Graduate School of Medicine)

Ph.D. students

 • Yosuke Isoyama [y.isoyama]
 • Daiki Tanaka [d.tanaka]
 • Yudai Fujimoto [fujimoto]

Master students

 • Yuki Einaga [einaga]
 • Naoki Kishigami [kishigami]
 • Hiroki Nishimura [nishimura]
 • Hiroto Ueda [ueda_h]
 • Ren Watanabe [wataren]
 • Mariko Ijitsu [marikoijitsu]
 • Taisei Itakura [itakura]
 • Tomoya Matsuo [matsuo]
 • Daiki Hirata [hirata]
 • Kyouichi Hiasa [hiasa]
 • Ryouta Ohara [ohara]
 • Takuto Nishi [nishi]
 • João Gabriel Segato Kruse [joaokruse]

Bachelor students

 • Taiyo Miura [miurataiyo]
 • Shota Nozaki [nozaki]
 • Yudai Yamaguchi [y.yamaguchi]
 • Kengo Yamasaki [yamasaki]

(*) E-mail address is the following form: "[username]@bpe.es.osaka-u.ac.jp"